หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 22 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 34  
 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 9 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือนแรก [ 9 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2561 [ 21 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 49  
 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 [ 12 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 34  
 
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 รอบ 6 เดือน [ 12 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 48  
 
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 6 เดือน [ 12 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 44  
 
ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ของปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 7 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 59  
 
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 14 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 90  
 
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 14 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 79  
 
รายงานผลการดำนเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 14 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 87  
 
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 14 พ.ย. 2561 ]