หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มิ.ย. 2564 ]จ้างเหมาจัดทำสถานที่กักกันตัว (Local Quarantine) ตำบลทุ่งโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2564 ]จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๑ คัน หมายเลขทะเบียน บพ ๙๕๐๗ พิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าวัดบึงบ่าง-บ้านนางสไหว หมู่ที่ ๗ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร พร้อมลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๒๕ เมตร (ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายวิโรจน์ หอมรื่น-บ้านนายสุทัศน์ หมู่ที่ ๕ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ตารางเมตร (ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 เม.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังตลุก-บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๕ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๕๘ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๗๔ ตารางเมตร พร้อมลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๒๕ เมตร (ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 เม.ย. 2564 ]ซื้อกล้องถ่ายรูป DSLR บอดี้ พร้อมเลนส์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 เม.ย. 2564 ]จ้างเหมาโครงการเสริมคันดินคลองบางไผ่ บริเวณบ้านนายเจริญ จันแดง หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้าง ๒.๕ เมตร ยาว ๘๐ เมตร สูง ๑ เมตร ฐาน ๔ เมตร ปริมาณดิน ๒๖๐ ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนทุ่งโพธิ์กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มี.ค. 2564 ]จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ บริเวณที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๗ ขนาดกว้าง ๔X๔ เมตร โครงหลังคาเหล็ก รูปพรรณ มุงด้วยแผ่นเหล็กรีดลอน เป็นห้องน้ำชาย ๑ ห้อง ห้องน้ำหญิง ๑ ห้อง มีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๑๖ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มี.ค. 2564 ]จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณสำนักงาน อบต.ทุ่งโพธิ์ ขนาดกว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๒๕ เมตร โครงหลังคาเหล็ก รูปพรรณ มุงด้วยแผ่นเหล็กรีดลอน เป็นอาคารโล่ง มีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มี.ค. 2564 ]จ้างออกแบบโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำ บริเวณนานายคำมูล บุญหล้า หมู่ที่ ๖ ปากกว้างเฉลี่ย ๑๒ เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย ๗ เมตร ยาวเฉลี่ย ๒๒๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มี.ค. 2564 ]จ้างออกแบบโครงการปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะ สำนักงาน อบต.ทุ่งโพธิ์ ขนาดกว้าง ๔.๕ เมตร ยาว ๙.๓ เมตร โครงหลังคาเหล็ก รูปพรรณ มุงด้วยแผ่นเหล็กรีดลอน เป็นอาคารก่ออิฐ ฉาบปูน มีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๔๑.๘๕ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มี.ค. 2564 ]จ้างออกแบบโครงการวางท่อระบายน้ำ บริเวณบ้านนางมาลี อโนมา หมู่ที่ ๒ วางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร ยาวรวม ๖๕ เมตร บ่อพักจำนวน ๓ บ่อ พร้อมกลบท่อเกลี่ยดินให้เรียบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มี.ค. 2564 ]โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายวังตลุก-บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๕ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๕๘ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. รวมกันไม่น้อยกว่า ๔๗๔ ตารางเมตร [ 10 มี.ค. 2564 ]โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายวังตลุก-บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๕ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๕๘ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. รวมกันไม่น้อยกว่า ๔๗๔ ตารางเมตร [ 10 มี.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 9
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 5 ก.พ. 2561
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10