หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งโพธิ์ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
   
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
ทต.วังทรายพูน   ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนมัฆวาน หมู่ที่ 1 ตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร 3 ก.พ. 2566
ทต.สามง่าม   ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 ก.พ. 2566
ทม.พิจิตร   ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ก.พ. 2566
ทม.พิจิตร   จ้างเหมาจัดทำวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ก.พ. 2566
ทม.ตะพานหิน   จ้างซ่อมรถแทรกเตอร์ (รถตักหน้าขุดหลัง) หมายเลขทะเบียน ต.๒๒๑๘ (ตามบันทึกข้อความ กองช่าง งานโยธาและงานสาธารณูปโภค ที่ พจ ๕๒๒๐๔/๔๑ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ก.พ. 2566
อบต.วังทับไทร   จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเฉลิมพระเกียรติบ้านวังทับไทร ประจำเดือน มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ก.พ. 2566
ทต.เนินมะกอก   จ้างเหมาทำอาหารประชุมสภาเทศบาล ตำบลเนินมะกอก สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ก.พ. 2566
อบต.บึงบัว   จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน (พร้อมพาชนะใส่อาหาร) และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ พร้อมน้ำแข็ง) ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนทั่วไปต้านยาเสพติดตำบลบึงบัว ระยะเวลาดำเนินการระหว่างวันที่ ๔-๕ กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ก.พ. 2566
อบต.บึงบัว   จ้างเหมาเครื่องเสียงสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนทั่วไปต้านยาเสพติดตำบลบึงบัว ระยะเวลาดำเนินการระหว่างวันที่ ๔-๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ก.พ. 2566
อบต.วังตะกู   โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ในลำเหมืองบริเวณนานางวิไลพร สุมะนะ หมู่ที่ 7 ตำบลวังตะกู 3 ก.พ. 2566
อบต.วังตะกู   โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.บริเวณนานายลมูล วงษา หมู่ที่ 8 ตำบลวังตะกู 3 ก.พ. 2566
อบต.วังตะกู   โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.บริเวณนานายลัก ทองคันทา หมู่ที่ 8 ตำบลวังตะกู 3 ก.พ. 2566
อบต.แหลมรัง   เหมาซ่อมแซมประตูภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง (สำนักปลัด) 3 ก.พ. 2566
อบต.แหลมรัง   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายการปลั๊กไฟสนาม สายยาว 100 เมตร จำนวน 1 อัน (กองการศึกษา) 3 ก.พ. 2566
อบต.แหลมรัง   ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายการแบตเตอรี่ จำนวน 2 ลูก (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ก.พ. 2566
อบต.แหลมรัง   ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 13 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ก.พ. 2566
อบต.คลองทราย   ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องให้ออกซิเจน (ชุดถังออกซิเจนทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ก.พ. 2566
อบต.ฆะมัง   จ้างทำป้ายไวนิลทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ขนาด 2.5 x 1.3 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ก.พ. 2566
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1,293
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 5 ก.พ. 2561
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10