หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ เรื่อง แนวทาง วิธีการตรวจสอบและขั้นตอน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2563  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 ต.ค. 2562 เวลา 15.20 น. โดย อบต.ทุ่งโพธิ์ กองคลัง

ผู้เข้าชม 30 ท่าน