หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
  หมวดข่าว : ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14 ม.ค. 2564 24
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาย้ายเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ 420-49-0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12 ม.ค. 2564 18
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธ.ค. 2563 17
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28 ธ.ค. 2563 17
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย ขนาด 1.5x2 เมตร จำนวน 2 ป้าย และจ้างเหมาทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ขนาด 1.5x2 เมตร จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24 ธ.ค. 2563 20
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ ทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ป้าย และทำป้ายไวนิล จุดบริการประชาชนโครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23 ธ.ค. 2563 20
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23 ธ.ค. 2563 22
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23 ธ.ค. 2563 15
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ CANON CLI-751XLC จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธ.ค. 2563 27
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธ.ค. 2563 20
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาจัดทำพานพุ่มดอกไม้สด ขนาดพาน ๑๐ นิ้ว (ใช้พานสีทอง ดอกไม้สดโทนสีเหลือง) จำนวน ๑ พาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธ.ค. 2563 30
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาจัดทำพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 9 พร้อมกรอบ ขนาด 75X120 เซนติเมตร จำนวน 1 ภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2 ธ.ค. 2563 26
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน หมายเลขทะเบียน บท 435 พิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธ.ค. 2563 29
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ Brother MFC-J430W จำนวน 1 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ 482-55-0011 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30 พ.ย. 2563 36
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30 พ.ย. 2563 43
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 11